O STS

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) powstało w 2008 roku aby chronić przestrzeń publiczną przed wulgarnością, obscenicznością, seksualizacją i uprzedmiotowieniem kobiet oraz szeroko rozumianymi naruszeniami dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Od 2013 roku w centrum naszych zainteresowań znalazło się zagrożenie dzieci przez pornografię i powiązany z nią potężny biznes.

Nie jesteśmy związani z żadną organizacją polityczną, czy religijną. STS powstał jako oddolna inicjatywa grupy rodziców, którzy postanowili zadziałać, zamiast biernie obserwować rzeczywistość. Dziś jesteśmy w pełni profesjonalną organizacją, mamy stały zespół i grupę wolontariuszy, wspierających nas w dziedzinach prawa, informatyki czy multimediów. Naszym sprzymierzeńcem może być każdy, komu nie jest obojętny problem wulgaryzacji przestrzeni publicznej.

Początkowo koncentrowaliśmy się na ochronie przestrzeni publicznej głównie poprzez akcje konsumenckie. Dzięki działaniom Stowarzyszenia wspartym przez naszych sympatyków z polskich ulic zniknęło wiele wulgarnych, seksualizujących reklam. Od kilku lat staramy się również skutecznie wpływać na stanowione w Polsce prawo w taki sposób, by minimalizować oddziaływanie pornografii na społeczeństwo, a szczególnie dzieci. Do naszych sukcesów zaliczamy m.in. zmianę przepisów zgodnie z którą reklama lub promocja treści pornograficznych rozpowszechnianych bez skutecznych zabezpieczeń jest w Polsce zakazana i zagrożona karą pozbawienia wolności do lat trzech. Co więcej, udało nam się przekonać do wprowadzenia niektórych naszych postulatów do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

Stowarzyszenie zorganizowało w Sejmie RP dwie ważne konferencje - w marcu 2013 roku konferencję pt: „Odebrana niewinność – seksualizacji kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie – przyczyny, skutki, możliwe scenariusze”. Dwa lata później  konferencję pt: „Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii”. Obie z udziałem wyjątkowych prelegentów m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

STS posiada osobowość prawną i działa w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach”. Organizacja została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 319230 w dniu 8 grudnia 2008 roku. Od 2012 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Więcej o Stowarzyszeniu:

http://twojasprawa.org.pl

Wesprzyj nasze działania:

http://www.twojasprawa.org.pl/wesprzyj-nas/-nas