Seksuolog o pornografii

Dr Bogdan Stelmach - kierownik Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie - uważa, że z roku na rok przybywa osób uzależnionych od zachowań seksualnych. Wiele z nich zetknęło się z pornografią już w wieku 5-6 lat, a jako nastolatki, mając nawet po 13-14 lat,  codziennie oglądały pornografię i masturbowały się. Niszczące skutki pornografii u pacjentów dr. Stelmacha rozciągają się na całe ich późniejsze życie - konflikty w rodzinie, zdrady, zmiany osobowościowe. Kontakt z pornografią w wieku rozwojowym może prowadzić do uzależnień od zachowań seksualnych. W kolejnych stadiach uzależnienia od pornografii mogą pojawić się nawet korzystanie z prostytutek lub seksoholizm.

Dr Bogdan Stelmach, kierownik Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie opowiada o uzależnieniu od pornografii, jego konsekwencjach i pacjentach, z którymi pracuje.


Obejrzyj fragment wystąpienia, w którym dr Stelmach mówi o powszechności uzależnienia od pornografii w Polsce (czas nagrania: 3 min. 26 sekund).


Obejrzyj fragment wystąpienia, w którym dr Stelmach mówi o trzech przypadkach swoich pacjentów, którzy zmagają się z konsekwencjami oglądania pornografii, gdy byli dziećmi (czas nagrania: 8 min. 7 sekund).


Obejrzyj całe wystąpienie dr. Bogdana Stelmacha.

Comments are closed.